Off n Running Sports

Sports at A Fast Pace

Horse Racing in Thailand | 16 June 2019 เทียว 9 ชั้น 6ก

Horse Racing in Thailand | 16 June 2019 เทียว 9 ชั้น 6ก

ผลการแข่งม้าสนามราชกรีฑาฯ วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 62
ระยะ 1200 เมตร สภาพสนานุ่ม ทดประมาณ 4
ยอดเงินหมุนเวียน 37,372,840
แฟนม้า 4,190
อ้างอิง http://bit.ly/2IKjPYH
กดเป็นเพื่อนรับข่าวม้าก่อนใครตรงนี้ http://bit.ly/2ILizWR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *